Text Box:  
 
 
 Systemy Alarmowe
 
 
Kablowe oraz radiowe instalacje  systemów sygnalizacji alarmowej :
 
antywłamaniowej (czujki ruchu wewnętrzne i zewnętrzne, czujki tłuczonych szyb, układy anty-napadowe)
 
przeciwpożarowej (czujki dymu, czujki temperatury)
 
ostrzegającej o ulatnianiu się niebezpiecznych gazów (czujki tlenku węgla, gazu ziemnego,  propan-butanu, metanu, gazów usypiających- chloroformu.
 
 
Instalacje projektowane i wykonywane z zastosowaniem różnego typu czujników, central oraz układów sterująco programujących. 
 
Systemy umożliwiają prowadzenie monitoringu indywidualnego poprzez użytkowników lub profesjonalne agencje ochrony..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text Box:                                                | START |  | O NAS |  | CENY |  | KONTAKT |

Text Box: Monitoring TV przemysłowej

Text Box: Instalacje monitoringu TV wewnętrznej w oparciu o rejestratory cyfrowe oraz różnego typu wewnętrzne i zewnętrzne kamery TV kolorowej.
Podstawowe funkcje : 
 
· ciągła, bez obsługowa rejestracja (archiwizacja) obrazów z wszystkich kamer równocześnie
· kamery w funkcji czujek ruchu
· rejestracja i obserwacja przy słabym oświetleniu lub w całkowitych ciemnościach 
· równoczesny podgląd obrazów z wybranych kamer z podziałem ekranu monitora
· instalacja kablowa lub z zastosowaniem transmisji radiowej (kamery radiowe i Wi-Fi) 
· monitoring poprzez sieć wewnętrzną Lan i Internet .
 
Możliwe zastosowania w zewnętrznej i wewnętrznej ochronie obiektów np. placów, parkingów, magazynów, szkół, biur i sklepów oraz w formie monitoringu technologicznego np. taśmy produkcyjne, montażownie, przetwórnie itp.
 

Text Box: Układy zdalnego powiadamiania

Text Box: Montaż układów bazujących na transmisji z wykorzystaniem :
sieci GSM, telefonicznego połączenia kablowego,
łącza radiowego oraz sieci internetowej.
Możliwe zastosowania :
 
· powiadomienia o zaistniałym alarmie 
(włamaniowym, pożarowym, technologicznym)
· natychmiastowe przekazywanie sygnałów o zmianach warunków w procesach technologicznych (zakłady produkcyjne, fermy hodowlane, cieplarnie, przepompownie ścieków itp.)
· zdalne sterowanie urządzeniami m. innymi na podstawie otrzymywanych informacji
 
 
 
 
Elektroniczne systemy alarmowe są gwarancją 
podniesienia na wyższy standard bezpieczeństwa Twojego domu i miejsca pracy.
 
Stosując systemy monitorujące poprawisz wydajność i bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Text Box:  

Text Box: ©  1998-2010 E.Z.A.– Zabezpieczenia Techniczne